baby

 

 

Home
Zwangerschapsyoga
Zwangerschapsmassage
Babymassage
Cursus op maat
Agenda
Draagdoeken
Veelgestelde vragen
Contact
Links
Algemene voorwaarden & privacy

 

logo Baby Interactielogo Baby Interactie

Baby Interactie

voor Zwangerschapsyoga
en Babymassage

Algemene voorwaarden & privacy Baby Interactie

Algmene voorwaarden

Algemeen

 • Baby Interactie verleent geen medische massages, alleen massages ter ontspanning.
 • Ook worden er géén erotische massages gegeven. Aanvraag hiervan tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.
 • Baby Interactie behoudt het recht voor een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.
 • Indien door redenen van overmacht aan de kant van Baby Interactie de cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, is Baby Interactie gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te wijzigen alsook om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder restitutie van een evenredig deel van de cursusprijs.
 • Deelname aan een cursus is geheel voor eigen risico. Noch Baby Interactie, noch de betreffende cursusleidster, kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens een cursus.

Cursus Babymassage

 • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.
 • Inschrijving volgt na ontvangst cursusgeld op bankrekeningnummer 102.650.543 t.a.v. G.A.Pigge-Stoffers te Assen. Betaling is tevens garantie voor een plek in de cursus.
 • Annulering door overmacht is mogelijk, dit dient aangetoond te worden. De cursist kan dan een nieuwe cursusdatum, mits voldoende plaats, vaststellen. Het betaalde cursusgeld dient als inschrijving voor de nieuwe datum.
 • Ontbinding van inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op het rekeningnummer van de cursist teruggestort worden onder inhouding van 30% voor gemaakte kosten.
 • Bij ontbinding binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt gen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens bij het voortijdig beëindigen van de cursus.
 • Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Indien blijkt dat het niet verstandig is de cursus voort te zetten ten behoeve van de baby of het kind, zal in overeenstemming een privé les worden aangeboden. Echter restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

Zwangerschapsyoga

 • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd,
 • Inschrijving volgt na ontvangst van de betaling van de instroomles op bankrekeningnummer 102.650.543 t.a.v. G.A. Pigge-Stoffers te Assen. Betaling is tevens garantie voor een plek in de cursus.
 • Besluit men door te gaan met de zwangerschapsyoga dan wordt tenminste 1 strippenkaart voor 6 lessen afgenomen.
 • Ontbinding van inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde geld voor de instroomles zal dan binnen 14 dagen op het rekeningnummer van de cursist teruggestort worden.
 • Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Baby Interactie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01149830.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: nfo@zwangerschapsoga-assen.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

 

 

 

 

Communicatie  over en inschrijven van cursussen babymassage of zwangerschaspyoga

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Kunnen inschrijven voor de cursus

Voor de wettelijke bewaartermijn van de administratie

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Kunnen bijhouden van de betalingen van de cursus

Gedurende de wettelijke bewaartermijn van de  financiële administratie .

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Baby interactie maakt alleen gebruik van technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Baby Interactie maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming dient te worden gegeven.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Baby Interactie uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Baby Interactie wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Baby Interactie te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Baby Interactie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
Baby Interactie treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.